Beställning av informationsfolder

Tillsammans skapar vi ett rikare liv

Det är viktigt att du och dina anhöriga får vara delaktiga i vilken teknik som införs och att er integritet respekteras. Utgångspunkten får inte vara att tekniken ska spara in på personal, mänskliga kontakter, utan att mer tid ska frigöras för personalen inom äldreomsorgen så att de kan få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. Teknik ska fungera som en hjälp för att resurserna ska räcka längre, en högre livskvalitet för dig och inte minst en ökad trygghet för både anhöriga och personal.

Med vår folder kan ni läsa om hur tekniken fungerar ur ett brukare- och anhöriges perspektiv.