GPS-Larm

Med ett GPS-larm kan brukaren få en självständighet och ökat välmående. När brukaren bär ett GPS-larm kan de öka sin fysiska och sociala
aktivitet utan att oroa sig för att de ska ”gå bort sig”.

Nyttor

  • Större självständighet för brukaren
  • Snabbare insatser gör att personalen kan jobba med rätt saker
  • Stora besparingar för verksamheten

GPS-Larm – en del av Phoniro Offering