Integration

Med skräddarsydda integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden så skapas en sammanhållen systemarkitektur i hela
verksamheten. Det minskar risken för dubbelregistrering, något som orsakar dubbelarbete och kan ge upphov till felregistreringar

Nyttor

  • Bättre skydd för att ens personuppgifter inte hanteras i onödan
  • Slipp logga in i och mata in samma uppgifter i flera olika system
  • Minimera dubbelarbete

Integration – en del av Phoniro Offering