Kalmar kommun investerar i Videobesök för en hållbar äldreomsorg.

Kalmar är en kommun som ligger i framkant när det gäller digitalisering av äldreomsorgen. Kommunen är först ut i landet med att införa Phoniro Videobesök, ett införande som innebär ökad kvalitet och säkerhet både för personal och äldre.

Kalmar kommun startar med Phoniro Videobesök under hösten och är mycket positiva till lösningen. Som modellkommun via SKR är det en självklarhet för oss att testa ny teknik som ska kunna komma till nytta inte bara för oss i Kalmar kommun och våra omsorgstagare utan även för alla Sveriges kommuner och deras omsorgstagare. Vi ser stora fördelar med att införa videobesök bland annat att vi kan träffa våra omsorgstagare utan att fysiskt behöva vara på plats, detta är extra intressant i dessa tider med Covid-19 så att vi kan jobba förebyggande mot smittspridning säger Anders Hagstedt, enhetschef i Kalmar kommun.

Med Phoniro Videobesök kan hemtjänsten genomföra kvalitativa tillsynsbesök på distans genom en förinstallerad app i en surfplatta som finns hos brukaren. Det innebär en smart och säker lösning där personal och brukare kan se och prata med varandra. Lösningen frigör tid och resurser och risken för smittspridning minimeras.

Med hjälp av Phoniro Videobesök kan tillsynen ske på ett säkert vis. Behörig hemtjänstpersonal ringer upp brukaren via en dator med webbkamera, surfplatta eller smartphone. Personalen ser då hur brukaren mår och kan samtidigt föra en dialog med brukaren. Lösningen är mycket enkel att använda både för personal och brukaren vilket gör att vi snabbt kan komma igång vilket är en stor fördel i pandemin. De största vinsterna är att både omsorgstagare och personal får ut så mycket mer än ett vanligt telefonsamtal avslutar Anders Hagstedt.

”Lösningen är mycket enkel att använda både för personal och brukaren vilket gör att vi snabbt kan komma igång vilket är en stor fördel i pandemin. De största vinsterna är att både omsorgstagare och personal får ut så mycket mer än ett vanligt telefonsamtal.”
Anders Hagstedt, enhetschef i Kalmar kommun.

”Videobesök hjälper personalen att kunna ge brukarna trygghet på ett säkert sätt, samtidigt som hemtjänsten lättare får personalen att räcka till och kan bibehålla/öka kontinuiteten. Implementationen är enkel, vilket är en viktig faktor för att få snabb effekt.”
Cecilia Stenberg, Produktägare Phoniro