Kvalitet

Phoniro är certifierade enligt Bureau Veritas ISO 9001. Phoniro skall vara en ledande leverantör av innovativa it-system för en tryggare, mänskligare och effektivare äldreomsorg.

Detta ska Phoniro uppnå genom att:
• Rätt förstå och uppfylla eller överträffa kundernas förväntningar
• Tillsammans med kunder och partners utveckla system, varor och tjänster
• Löpande analysera de olika processerna och ständigt förbättra dessa
• Sträva mot 0-fel i de interna processerna och i levererade varor eller tjänster
• I alla beslut och åtgärder på ett balanserat sätt ta hänsyn till risker och möjligheter såväl i den inre som yttre miljön
• Anlita leverantörer som uppfyller våra krav och bidrar till vår utveckling
• Ge varje medarbetare förutsättningar att motsvara sina egna och företagets förväntningar
• Uppfylla de krav som lagar och förordningar ställer på oss
• Ge etiska riktlinjer och uppförandekod som vägledning i det dagliga arbetet
• Kommunicera trovärdigt, öppet och uppriktigt såväl internt som externt
• Skapa  förutsättningar för ett lönsamt företag