Läkemedelssignering

Digital och mobil signering av HSL- och SOL-insatser gör att brukare och anhöriga kan känna sig trygga med att rätt medicin ges i rätt tid. Det finns också många exempel på att stressen bland personalen minskar betydligt efter införande av digital läkemedelssignering

Nyttor

  • Brukaren kan vara säker på att känsliga preparat distribueras i rätt tid
  • Personalen kan få ett larm vid utebliven medicingivning
  • God och säker omsorg

Läkemedelssignering – en del av Phoniro Offering