Larmsystem

Med vårt larmsystem för särskilda boenden är framtidens system en verklighet redan nu. Utifrån verksamhetens behov så anpassas systemet för er.

Ett exempel är att du kan välja mellan installation på boendet eller en molninstallation. Säkert och tryggt med kvalitetssäkring av larmhanteringen

Nyttor

  • Går enkelt att individanpassa efter varje brukare
  • Personal kan enkelt stötta och hjälpa varandra
  • Ett framtidssäkrat system som uppdateras löpande

Larmsystem – en del av Phoniro Offering