Phoniro Care – den gemensamma plattformen för framtidens äldreomsorg

Phoniro Care är en sammanhållande plattform för välfärdsteknik som med sina olika moduler gör det möjligt att öka effektiviteten och kvaliteten i vård- och omsorgsverksamheten. Plattformen består av ett gemensamt webbgränssnitt, appar för mobil åtkomst samt olika typer av anslutna hårdvarukomponenter som t.ex. digitala lås, larmtillbehör och kameror. Tillsammans bildas en helhetslösning där de ingående delarna är väl integrerade med varandra och där de olika funktionerna levereras som tjänster med ansvar för hela kommunikationskedjan från hårdvara till slutanvändaren.

Om plattformen

All data lagras i en och samma databas och en gemensam integrationsmodul erbjuder färdiga integrationer till de flesta verksamhetssystem på marknaden. Phoniro Care tillhandahålls främst som en molntjänst via internet, men kan i vissa fall även installeras i kundens egen IT-miljö. Oavsett vilken modul som används så samlas all data i Phoniro Care för kvalitetssäkring och uppföljning.

Att jobba utifrån en gemensam IT-plattform som Phoniro Care har många fördelar. Kostnader för support, drift och förvaltning minskar och det kräver mindre utbildningsinsatser för personalen. Det är även en trygghet för verksamheten att det redan är säkerställt att alla funktioner fungerar tillsammans utan obehagliga överraskningar.

Stödmoduler

Plattformen har också två stödmoduler. Dessa är:

Integration

En väl uppbyggd integrationsmodul med integrationer mot de flesta verksamhetssystem på marknaden, som t ex Procapita/Lifecare. Integrationsmodulen har också standardiserade webbtjänster för att möjliggöra integrationer mot övriga externa system.

Analys

Information från Phoniro Care kan enkelt filtreras, vridas och brytas ned på detaljnivå. Det är på så vis möjligt att ta fram specifika nyckeltal, kvalificerade beslutsunderlag samt analysera och följa upp verksamheten.