Phoniro Care
– Digital Nyckelhantering

Redan 2002 utvecklade vi nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag har vi mer än 100 000 digitala lås ute på marknaden. Nyckelfri hemtjänst eller en nyckelfri miljö i olika typer av särskilda boenden. Vi erbjuder även nyckelfria medicinskåp för säker läkemedelshantering.