Nyckelfri hemtjänst

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus. Nycklar kan lätt tappas bort eller kopieras och är oftast inte i händerna på rätt person vid en nödsituation.

Undersökningar visar att mer än 10 procent av hemtjänstens tid läggs på att hantera nycklar. Denna hantering innebär bland annat administration av nycklar, väntetid för att få rätt nyckel av en kollega samt extra restid.

Med Phoniro Care, vår plattform där alla lösningar för välfärdsteknik finns samlade, använder hemtjänsten mobiltelefoner för att låsa upp dörren hemma hos brukaren. Detta innebär att hemtjänsten alltid har rätt nycklar med sig. Med digital nyckelhantering kan du minska både administration och resväg och lägga mer tid på omsorg. Ett smart och enkelt sätt att öka kvalitén i verksamheten, både för personal och brukare.

Det kanske är därför som Phoniros låsenhet redan finns installerad i mer än 100 000 nordiska hem.

Phoniro Medic- säker läkemedelshantering i hemmet

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har narkotikaklassade mediciner och preparat och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen.

För att läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.