Phoniro boendelås
– nyckelfritt särskilt boende

Nyckelhantering är ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniro Boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet.

 

Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniro Boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar.

Enkelt och säkert

Med Phoniros boendelås ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i form av en tagg för både de boende och personalen. Låsenheten aktiveras när den boende är på väg att lägga handen på dörrhandtaget. Säkerheten är mycket hög då varje tagg har en unik identitet.

Systemet administreras centralt från Phoniro Care, vår plattform för välfärdsteknik. I det administrativa programmet kan kriterier programmeras individuellt för vilka dörrar var och en ska vara behörig att öppna.

Säker läkemedelshantering med nyckelfria medicinskåp

Phoniro Care erbjuder även nyckelfria medicinskåp som hanteras på samma sätt ovan. Detta gör att personal med rätt behörighet kan låsa upp brukarens medicinskåp med sin tag. Lösningen erbjuder också spårbarhet av vem som öppnat samt vid vilken tidpunkt vilket är viktigt för att t.ex. motverka läkemedelsstölder.