Phoniro Care
– e-tillsyn

Digital tillsyn via kamera för ökad trygghet utan att bli störd. Ökad kvalitet och mindre stress för både brukare och personal. Som stöd för hemsjukvården erbjuds Hälsodagboken, en lösning där patienten för en hälsodagbok i hemmet. Informationen förs automatiskt över till ett centralt system genom vilket vårdgivaren kontinuerligt kan ta del av patientens hälsotillstånd