E-tillsyn
– tillsyn via kamera och Hälsodagboken

Tillsyn via kamera ger ökad trygghet, kvalitet, mindre stress och ostörd nattsömn. 
Som stöd för hemsjukvården erbjuds Hälsodagboken, en lösning där patienten för en hälsodagbok i hemmet.