Phoniro Care
– Larmsystem

Hantering av larm på särskilda boenden och i ordinärt boende. All administration och uppföljning sker centralt i Phoniro Care på samma gång som lokal driftsäkerhet av larmen säkerställs i t.ex. lokala larmservrar på särskilda boenden.