Nödsändare – sparar människoliv och samhällsresurser

Varje år lämnar ett antal personer med demenssjukdom sitt boende för att aldrig komma hem igen. Ett antal dödsfall skulle kunna undvikas om man hittade dessa personer i tid. Sedan många år tillbaka erbjuder Phoniro en nödsändare som gör det möjligt att snabbare hitta försvunna personer. Lösningen kommer nu i en ny version som drar nytta av nya tekniska möjligheter och samtidigt behåller de unika fördelarna i existerande lösning.

Phoniros nödsändare är lösningen

Lösningen är utvecklad med utgångspunkt från individens integritet och livssituation. Nödsändaren bärs normalt som ett armband men den kan också sättas i bältet. Nödsändaren känner av när individen lämnar hemmet och kopplar då upp sig mot Phoniros lokala larmserver.
Bäraren behöver inte komma ihåg att ladda nödsändaren och positionen skickas inte ut från nödsändaren utan den först har aktiverats av behörig personal.

Nödsändarens batteri räcker i flera veckor på en laddning och kan övervakas i den centrala larmservern. Detta gör det möjligt att inrätta rutiner som inte kräver att bäraren själv ska komma ihåg att ladda nödsändaren.
Lösningen säljs som en tjänst och har en mycket hög säkerhets- och tillgänglighetsnivå.

Phoniros Nödsändare rekommenderas av Demensförbundet som ett tekniskt hjälpmedel. Klicka här för att läsa mer om Demensförbundets rekommendation.