Trygghetslarm
för eget boende

Phoniro kan erbjuda flera olika larmlösningar för ordinärt boende, t.ex. trygghetslarm och nödsändare.

Mobila och stationära trygghetslarm

Genom samverkan med våra partners kan Phoniro erbjuda såväl stationära som mobila trygghetslarm samt larmcentral för ordinärt boende.