Larmsystem för särskilt boende

Phoniros larmsystem, Phoniro 6000, är ett modernt system för morgondagens särskilda boenden. En modul i Phoniro Care som inte bara hanterar larm utan också utgör en plattform för andra funktioner som är viktiga på ett äldreboende.

Larmsystemet Phoniro 6000

Under många år har s.k. internsystem använts för att hantera larm på särskilda boenden. Larmhanteringen är en central del i verksamheten och internsystemet är därför ett grundläggande IT-stöd. Personalens larmtelefoner är ett viktigt verktyg i deras vardag. Men verksamheten på ett särskilt boende handlar förstås om mycket mer än bara larm. Tyvärr är ofta dagens larmsystem avgränsade till just larmhantering och kan inte användas som IT-stöd i den övriga delen av verksamheten. Phoniros larmsystem för särskilt boende, Phoniro 6000, ändrar på detta.

Genom att vara en del av plattformen Phoniro Care öppnas för andra sammanlänkade funktioner som t.ex. digital nyckelhantering och e-tillsyn. All verksamhetsinformation som uppgifter om brukare och personal hanteras centralt i Phoniro Care, gemensamt för alla moduler i lösningen. Via Phoniro Cares integrationsmodul är det också möjligt att integrera larmsystemet till verksamhetens övriga IT-system.

Phoniro 6000 använder den senaste nätverkstekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av särskilda boenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation.