Phoniro Care
– Tid- och insatsuppföljning

Registrering och uppföljning av utförda besök och insatser i hemtjänst och särskilda boenden. Används med fördel tillsammans med digital nyckelhantering där upplåsningen också ger en säker kvittens på att besöket registrerats på plats hos brukaren.