Medicinförvaring

Tyvärr försvinner det en hel del mediciner hos brukare. Men med smart medicinförvaring så minskar detta svinn betydligt. Alla öppningar
av medicinskåpet loggas i systemet. Vid eventuella incidenter är det betydligt enklare att utreda ett försvinnande.

Nyttor

  • Brukare och anhöriga kan känna sig trygga med att personalen har koll på medicinerna
  • Medicinhanteringen kvalitetssäkras
  • Minskat svinn av medicin

Medicinförvaring – en del av Phoniro Offering