Webcast

Anmäl dig till våra webcasts och lär dig mer om våra välfärdstekniska lösningar. Du deltar på webcasts helt på distans och väljer själv plats och tid! Du kan pausa och se om webinarierna hur många gånger du vill!