Vår historia

På Phoniro var vi pionjärer inom det som idag kallas välfärdsteknologi och e-hälsa. Redan 2002 utvecklade vi nyckelfria lås för hemtjänsten. Idag har 100 000 digitala lås installerats och den tidskrävande nyckelhanteringen är löst. Tid som istället kan läggas på mänsklig omsorg och vård.

Information för verksamhetsstyrning
Idén att ersätta alla nycklar med mobilen ledde oss in på nya banor. Mobilen kan även bära andra typer av data och samordnas med annan information. Därför har vi utvecklat vår plattform, Phoniro Care, som kommunicerar med kommunens verksamhetssystem. Under varje arbetspass skickar telefonerna information till verksamhetssystemet. Detta sker med smarta telefoner eller digital penna.  Informationen används till uppföljning och planering för att på så vis frigöra tid så att personalen kan ägna sig åt vård och omsorg.

Phoniro idag
Sedan 2002 har företaget utvecklats i snabb takt och vi har idag egen utveckling av både hårdvara och mjukvara för välfärdsteknik som bland annat innefattar trygghetslarm, e-tillsyn, digital nyckelhantering och tid- och insatsuppföljning. Merparten av våra lösningar är utvecklade och tillverkade i Sverige. I samarbete med partners som till exempel Tieto och Pulsen levererar vi systemlösningar integrerade med kundernas verksamhetssystem. Våra lösningar finns i 200 av Sveriges kommuner och totalt görs mer än 85 miljoner hemtjänstbesök varje år med stöd av våra lösningar. Sedan 1 februari 2018 ingår Phoniro som en egen enhet i ASSA ABLOY Global Solutions som är en global verksamhet.

Framtiden är redan här. Är du redo?

Pontus Björnsson, Verkställande direktör Phoniro AB

Tillsammans skapar vi ett rikare liv för en åldrande befolkning