Hantering vid covid-19

Händelseförloppet på grund av covid-19 har varit mycket snabbt och påverkar oss alla.

Då ni i er verksamhet hjälper de äldre som är allra mest utsatta i den nuvarande situationen vill vi att ni ska veta att vi gör allt för att fortsätta leverera våra tjänster till stöd för er verksamhet. Våra driftsmiljöer för mjukvara är säkra, vår support är fullt bemannad och vi arbetar hårt för att säkerställa att våra leveranser kan fortlöpa av produkter. Det sistnämnda inkluderar att arbeta med våra underleverantörer för att säkra leveranser in till oss.

Samtidigt som vi har fortsatt leverans av våra tjänster som första prioritet vill vi också göra allt vi kan för att dels minska smittspridningen dels säkra att vi även på lång sikt fortsätta leverera till er vid en större smittspridning. Vi har därför beslutat att arbete från hemmet gäller för alla tjänster som kan utföras hemifrån. Vi ersätter fysiska möten med digitala möten och vi ser fram emot att träffa er den vägen. För de service- och projektinsatser som kräver fysisk närvaro stämmer vi av med er att detta genomförs på bästa sätt.

Det är en mycket speciell situation. Vi är fast beslutna att göra allt vi kan för att fortsätta leverera på bästa sätt i nära samarbete med er. Tack för ert förtroende för Phoniro.