Personlig Assistans

Med denna lösning får du hjälp med den tidskrävande uppgiften att rapportera den tid som personliga assistenter lägger ner. Genom att använda vår lösning kommer du spara åtskilliga timmar varje månad.

Nyttor

  • Enkelt handhavande
  • Snabbare utbetalning till assistenterna
  • Minskad administration för samordnaren

Personlig Assistans – en del av Phoniro Offering