Livscykelpolicy för programvara i Phoniro Care

Phoniro släpper ett flertal huvudreleaser av Phoniro Care-plattformen varje år, normalt fem (5) gånger per år. Varje huvudrelease av Phoniro Care-plattformen följer en standardlivscykel med ett datum för s.k. End Of Life, dvs. slutdatum för support, vilket beskrivs livscykelpolicyn för programvaran (”Policyn”).