Phoniro Medic – Säker läkemedelsförvaring i hemmet

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har narkotikaklassade mediciner och preparat och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen.

Tryggt, säkert och effektivt

För att läkemedelsförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.

Är du nyfiken och vill veta mer?