Phoniro Medic – Säker läkemedelsförvaring i särskilt boende

digitalt medicinskåp

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen på boendet. Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett mer tryggt, säkert och effektivt sätt? Vårt svar är Phoniro Medic – ett digitalt medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera verksamhetens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Med Phoniro Medic tar vi digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt.

Är du nyfiken och vill veta mer?