Nyckelfri hemtjänst med digitala lås

nyckelfri hemtjänst

Nyckelfri hemtjänst

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort och kostsamt problem inom hemtjänsten. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs ofta flera nycklar till varje lägenhet eller hus. Nycklar kan lätt tappas bort eller kopieras och är oftast inte i händerna på rätt person vid en nödsituation.

Phoniro Lock är ett digitalt lås som passar de flesta dörrar inom omsorgen. Med den digitala låslösningen Phoniro Lock kan den vanliga nyckeln ersättas med en digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens ytterdörr. Lösningen administreras och följs upp via IT- plattformen Phoniro Care. Med Phoniro Lock blir det enkelt för hemtjänsten att säkerställa att de alltid har rätt nycklar med sig. Administration och restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar. Det kanske är därför som Phoniro Lock redan finns installerad i mer än 125 000 nordiska hem.

100% nyckelfri hemtjänst med digitala lås

För att dra nytta av lösningens fulla potential är det viktigt att minimera hemtjänstens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Sedan flera år tillbaka använder många av landets kommuner digitala lås som Phoniro Main Entrance till portar i flerfamiljshus och Phoniro Any Entrance  där personalen får tillträde enkelt, snabbt och säkert till soprum, förråd och tvättstugor. Till de dörrar som det inte fungerar att installera ett digitalt lås erbjuder vi istället en digital nyckelgömma som också öppnas med Phoniro appen. Klicka här om du vill veta mer om våra smarta låslösningar för en 100% nyckelfri hemtjänst.

Säker läkemedelsförvaring

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Många brukare har narkotikaklassade mediciner och preparat och det är tyvärr vanligt förekommande att det uppstår svinn om läkemedel förvaras i hemmet utan möjlighet till låst skåp. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen.

För att läkemedelsförvaringen ska kunna ske på ett tryggt, säkert och effektivt sätt utan att medföra en nyckelproblematik har vi utvecklat Phoniro Medic som är ett medicinskåp där låset hanteras av personalen med en digital nyckel.

Produktblad Kundcase Kunskapsbanken

Se våra kunders upplevelser:

Phoniro Lock

Mycket bra system som gör det enkelt att använda, det enda som behöver förbättras är storleken på vredet.

Gnesta Kommun, 2019-10-23

Phoniro Lock

Lite problem med batterierna, men annars så underlättar lösningen för hemtjänsten och brukarna.

Järfälla kommun, 2020-02-05

Phoniro Lock

Är oerhört tacksam för Svens engagemang och support jag har fått av honom.

Borgholms kommun, 2020-02-10

”Brukaren får större säkerhet i och med att alla besök loggas i Phoniro Care och det är fullt spårbart vilken person som varit inne hos brukaren och när”

Anki Medelid, F.d Enhetschef i Kiruna kommun

Se filmen och upptäck fördelarna med nyckelfri hemtjänst

Är du nyfiken och vill veta mer?