Nyckelfritt särskilt boende

nyckelfritt särskilt boende

Nyckelhantering är ett stort och kostsamt problem i olika typer av särskilda boenden. Med Phoniro Boendelås är dörren alltid upplåst för rätt person på äldreboendet. Det ökar tryggheten för de boende samt ger kommunen en effektivare, säkrare och modernare verksamhet. Samtidigt värnar man om den boendes personliga integritet.

Det är vanligt att de boende har svårt att hantera nycklar för att låsa om sig. Samtidigt bör dörrarna hållas låsta för att undvika att de boende när som helst går in hos varandra eller att obehöriga personer kommer in. Det är mycket tidskrävande för personalen att hjälpa de boende att låsa och låsa upp sina dörrar. Med Phoniro Boendelås kan de boende själva komma in utan att behöva hantera konventionella nycklar.

100% nyckelfritt äldreboende

Med Phoniros boendelås ersätts den mekaniska nyckeln med en digital nyckel i form av en tagg för både de boende och personalen. Låsenheten aktiveras när den boende är på väg att lägga handen på dörrhandtaget. Säkerheten är mycket hög då varje tagg har en unik identitet.

Systemet administreras centralt från Phoniro Care, vår plattform för välfärdsteknik. I det administrativa programmet kan kriterier programmeras individuellt för vilka dörrar var och en ska vara behörig att öppna.

Säker läkemedelshantering

Att obehöriga inte ska komma åt brukarens läkemedel är en självklarhet. Låsta medicinskåp medför dock en nyckelhanteringsproblematik för personalen på boendet. Den stora frågan är därför hur läkemedelshanteringen ska kunna ske på ett mer tryggt, säkert och effektivt sätt? Vårt svar är Phoniro Medic – ett medicinskåp där låset hanteras med en digital nyckel.

För att kunna arbeta effektivt är det viktigt att minimera verksamhetens användande av vanliga nycklar i hela kommunen. Med Phoniro Medic tar vi digital nyckelhantering ytterligare ett steg framåt.

Är du nyfiken och vill veta mer?