Hem>Phoniro Care>E-tillsyn

E-tillsyn- digital tillsyn via kamera

Digital tillsyn ger ökad kvalitet och trygghet för brukaren då många upplever att nattillsyn via kamera är mindre integritetskränkande och oroväckande än att få besök av personal mitt i natten. Med digital nattillsyn slipper personalen riskera att väcka brukaren och stressen för personalen minskar då besöket endast är några minuter långt.

Digital tillsyn är också fördelaktigt inom särskilt boende. Personalen kan utföra e-tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

Är du nyfiken och vill veta mer?