Hälsodagboken

Trygg och säker hemsjukvård med ökad patientdelaktighet

Phoniros e-tillsynslösning för hemsjukvård kallas för Hälsodagboken och utgår från patientens delaktighet i sin egen vård. Produkten är mycket enkel att använda, men leder framförallt till ökad patientdelaktighet i vården.

Om hälsodagboken

Hälsodagboken är resultatet av flera patientstudier inom avancerad hemsjukvård där både patienter/anhöriga samt vårdpersonal har provat ny teknik för att förbättra kommunikationen och möjliggöra distansövervakning av palliativa patienter i hemmet. Resultaten från studierna har varit mycket positiva med bl.a. ökad patientdelaktighet och minskade akutinläggningar.

Patienten för en hälsodagbok i hemmet, där hen dagligen skriver in de hälsoparametrar som är viktiga att bevaka för just sin sjukdom. Dagboken förs på vanligt papper, men patienten använder en digital kulspetspenna som automatiskt avläser de värden som skrivs på papperet.
Den avlästa informationen överförs från pennan till det centrala systemet och görs på detta sätt tillgänglig för personal hos vårdgivaren.

Genom att vårdgivaren på detta sätt kontinuerligt förses med information om patientens hälsotillstånd är det möjligt att få en effektiv monitorering av ett stort antal patienter och tidigt identifiera patienter med försämrat sjukdomstillstånd.

Är du nyfiken och vill veta mer?