E-tillsyn för trygg och ostörd sömn inom hemtjänsten

Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag och en av de mest kostnadsdrivande. Vi erbjuder en paketerad lösning med välfärdsteknik hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka kvaliteten, såväl som effektivitet och direkt brukartid. Allt inom ramen för Phoniro Care som säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

Ostörd nattsömn för brukaren och en
mer effektiv nattillsyn för personalen

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn (trygghetskamera) kan personalen via ett webbaserat användargränssnitt koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum.
Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och skrämmande än att få besök av personal i sovrummet när man sover och då också riskera att väckas.

Hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet

Lösningen är en del av plattformen Phoniro Care vilket säkerställer hög informationssäkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet). Ingen inspelning sker och endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot brukarens kamera under överenskomna tider.

Se filmen och upptäck vinsterna med digital tillsyn

”Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer självständiga, men även att digital tillsyn har medfört att personalen inte längre riskerar störa eller väcka brukaren”

Ingela Hedblom, Verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Bollnäs kommun

En vinnande lösning för miljön

Om en del av tillsynsbesöken kan utföras med hjälp av välfärdsteknik kommer CO²-utsläpp minskas väsentligt. En medelstor hemtjänstverksamhet i Sverige kör ca 160 000 mil per år. Om 25 % av körningen kan sparas in innebär det 38 ton mindre CO²-utläpp per år.

Är du nyfiken och vill veta mer?