Digital nattillsyn för en tryggare hemtjänst

Nattillsyn

Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag och en av de mest kostnadsdrivande. Vi erbjuder digital nattillsyn, en paketerad lösning med välfärdsteknik hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka kvaliteten, såväl som effektivitet och direkt brukartid. Allt inom ramen för Phoniro Care som säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

Digital nattillsyn för en ostörd sömn

Nattillsyn är något av det mest kostnadsdrivande inom hemtjänsten eftersom besöket endast är några minuter långt, men med stor andel restid och dubbelbemanning. Med digital nattillsyn (trygghetskamera) kan personalen via ett webbaserat användargränssnitt koppla upp sig mot en kamera i brukarens sovrum.

Många brukare upplever nattillsyn via kamera som mindre integritetskränkande och oroväckande än att få besök av personal i sovrummet mitt i natten.

Fördelen med digital nattillsyn är många

• Att man slipper störa kunden med skramlande nycklar och tända lampor
• Att man sparar tid
• Att man ser att kunden ligger i sängen
• Smidigt
• Att man inte stör deras dygnsrytm
• Man väcker inte de som är lättväckta
• Man inte väcker/stör kunden som man kanske gör vid en personlig tillsyn.

Sagt vid utvärdering av nattillsyn av personalen i Kristianstad kommun.

Hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet

Lösningen är en del av plattformen Phoniro Care vilket säkerställer hög informationssäkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet). Ingen inspelning sker och endast personal med rätt behörighet kan koppla upp sig mot brukarens kamera under överenskomna tider.

Se filmen och upptäck vinsterna med digital tillsyn

”Den allra viktigaste fördelen är att brukaren upplever en fortsatt god trygghet och får möjlighet att känna sig mer självständiga, men även att digital tillsyn har medfört att personalen inte längre riskerar störa eller väcka brukaren”

Ingela Hedblom, Verksamhetsutvecklare på Socialförvaltningen i Bollnäs kommun

En vinnande lösning för miljön

Om en del av tillsynsbesöken kan utföras med hjälp av välfärdsteknik kommer CO²-utsläpp minskas väsentligt. En medelstor hemtjänstverksamhet i Sverige kör ca 160 000 mil per år. Om 25 % av körningen kan sparas in innebär det 38 ton mindre CO²-utläpp per år.

Är du nyfiken och vill veta mer?