Tillsyn via kamera för trygg och ostörd sömn på särskilt boende

särskilt boende

På samma sätt som inom ordinärt boende så kan e-tillsyn med fördel användas även på särskilt boende. Vinsten för brukaren att slippa bli störd under sömnen är förstås lika stor inom särskilt boende som inom ordinärt boende.

E-tillsyn fördelaktigt för särskilt boende

Phoniros lösning för e-tillsyn är också anpassad för att fungera bra på särskilt boende. Eftersom lösningen är en del av Phoniro Care är den också tätt sammanlänkad med Phoniros larmsystem  som är en del av samma plattform.
Personalen kan utföra e-tillsynen på ett effektivt sätt från en central plats på boendet och få mer tid över till andra sysslor, men kan också ansluta till kameran direkt via en mobil webbläsare i larmtelefonen.
Genom att vara en del av Phoniro Care säkerställs hög informationssäkerhet (riktighet, spårbarhet, konfidentialitet och tillgänglighet) i lösningen.

Är du nyfiken och vill veta mer?