Hem>Phoniro Care>Smart larmsystem för äldreomsorgen

Smarta larmsystem och trygghetslarm för äldreomsorg

Phoniro Larm använder den senaste nätverkstekniken för att uppnå flexibilitet och anpassningsbarhet för olika typer av särskilda boenden. Exempelvis fungerar systemet med olika tekniker för data- och talkommunikation. All administration och uppföljning sker centralt i Phoniro Care på samma gång som lokal driftsäkerhet av larmen säkerställs i t.ex. lokala larmservrar på särskilda boenden.

Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet. Med mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad.

Är du nyfiken och vill veta mer?