GPS-larm och mobila trygghetslarm för äldreomsorg

Visst ska ett trygghetslarm fungera även utomhus? Framförallt viktigt i samband med rehabilitering, i omsorgen av personer med demenssjukdom samt som stöd till personer med kognitiv funktionsnedsättning. Tillsammans med Posifons mobila trygghetslarm och GPS-larm erbjuder vi ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga.

Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. En trygghet som ger förutsättningar för ökad självständighet, vilket i sin tur ger högre livskvalitet för brukaren. Med mobila demenslarm och trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal i äldreomsorgen möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad.

Vi mår alla bra av att människor är aktiva utomhus. Genom att komplettera vårt befintliga erbjudande inom trygghetslarm med Posifons olika lösningar inom GPS-larm och mobila trygghetslarm skapar vi större möjlighet att möta de individuella behoven hos våra slutanvändare och att möta kraven från framtidens omsorgstagare.

Vill du veta mer om vår samarbetspartner Posifon? Klicka här.

Trygghetsskapande GPS-larm i äldreomsorg

GPS-larm

Posifon Care är ett lättanvänt webbaserat verksamhetssystem för GPS-larm. Samtliga funktioner och inställningar görs i portalen dit alla våra modeller är integrerade och fungerar tillsammans på ett enkelt och effektivt sätt.

MiniFinder Pico® är ett svenskdesignat GPS-larm och mobilt trygghetslarm. MiniFinder Pico är inte enbart ett GPS-larm utan även en trygghetstelefon och har en inbyggd fallsensor. Förutom design och storlek, är dess batteritid och prestanda utmärkande.

GPS-larm

Posifon Active är ett GPS-larm med en digital klocka och larmknapp. Designmässigt liknar Active ett aktivitetsarmband och den är vattentät för både bad och dusch. Posifon Active är mycket omtyckt för sin stilrena design.

GPS-larm

Posifon Keruve ger möjlighet att behålla din gamla klocka men samtidigt ha ett GPS-larm runt handleden. Dina anhöriga kan söka dig eller får meddelande när du passerar ut ur ett trygghetsområde.

GPS-larm

Posifon GPS Smartsole är ett larm som placeras i skorna. Det aktiveras när användaren rör på skon och meddelar anhöriga, personal eller en larmcentral om användaren passerar utanför ett förbestämt trygghetsområde.

Är du nyfiken och vill veta mer?