Trygghetslarm inom hemtjänsten

trygghetslarm hemtjänst

Phoniro kan erbjuda flera olika larmlösningar för hemtjänst, t.ex. trygghetslarm och GPS-larm.

GPS-larm, mobila- och stationära trygghetslarm för hemtjänst

Genom samverkan med våra samarbetspartners kan Phoniro erbjuda GPS-larm såväl stationära som mobila trygghetslarm samt larmcentral för ordinärt boende.

Tillsammans med Posifons mobila trygghetslarm erbjuder vi ökad trygghet för den aktive såväl som dennes anhöriga. Med hjälp av GPS-larm kan man snabbt och
enkelt ta kontakt och förmedla en tillförlitlig position. Med mobila trygghetslarm kan man lokalisera en person som är ute vilket ger omsorgspersonal möjlighet att skifta fokus från övervakning till omvårdnad. Läs mer om dessa lösningar genom att klicka här.

Är du nyfiken och vill veta mer?