Tid- och insatsuppföljning inom hemtjänst

Tidsuppföljning hemtjänst

För att säkerställa god kvalitet och ekonomi i hemtjänsten krävs strukturerad planering och uppföljning. Ett stort antal brukare ska få olika typer av hjälp vid olika tillfällen. Genom nyttja ett IT-stöd där personalen kvitterar att besök och insatser är utförda är det möjligt att följa upp så att alla brukare får den hjälp som de är berättigade till.

I ett och samma system kan personalen med hjälp av mobiltelefoner kvittera start och slut på besöken hos brukaren och samtidigt registrera vilka insatser som utförs och ev. avböjs av brukaren. För att säkerställa att informationen registreras i brukarens bostad används kvittens mot exempelvis Phoniros digitala låsenhet eller NFC-etikett.

Mobilapplikationen är utvecklad med stort fokus på personalens arbetsprocess för att ge bra stöd i arbetet och möjliggöra en enkel registrering av information.

Uppföljningen gör det också enkelt att följa olika nyckeltal, som t.ex. personalkontinuitet. Informationen ligger ofta också till grund för såväl ersättning som avgifter inom hemtjänsten.

Phoniro Care

Phoniro Care har ett konfigurerbart regelverk som anpassas efter kommunens regler för ersättning och avgifter. Regelverket ger stöd till personalen att registrera informationen på rätt sätt, vilket är ett absolut krav för att informationen ska gå att använda.

Modulen för tid- och insatsuppföljning i Phoniro Care har funnits på marknaden i över 10 år och används idag av nära ett hundra svenska kommuner, däribland de fyra största.

Är du nyfiken och vill veta mer?