IT-stöd för personlig assistans

Det finns uppskattningsvis 80 000 personer i Sverige som arbetar som personlig assistent. Assistansanordnaren lägger ned åtskilliga timmar för hantering av månatlig rapportering till Försäkringskassan. Det är viktigt att alla uppgifter är korrekt ifyllda för att inte riskera att utbetalningar blir försenade.

I samma system som hemtjänstpersonal använder sig av för registrering av tid och insatser kan nu även personlig assistent registrera sin tid. Fördelen med att det är samma gränssnitt oavsett om det är hemtjänst eller personlig assistans är att personal som täcker upp för varandra inte behöver lära sig flera olika system.

Assistenterna registrerar dagligen sin arbetade tid i en mobilapp hemma hos den assistansberättigade. Appen är installerad i en mobiltelefon som ligger hemma hos den assistansberättigade och den kan användas av flera olika personal, även om dessa arbetar samtidigt hemma hos den assistansberättigade. Inlånad personal från hemtjänsten kan endera använda sin egen mobilapp för att registrera assistanstiden alternativt använda samma app som assistenterna använder.

Allt i ett och samma system

Phoniro Care Personlig Assistans hanterar automatisk överföring av assistenternas tidsredovisningar (motsvarande blankett FK3059) till Försäkringskassans tjänst Elektroniska Tidredovisningar för Assistansersättning (ELT).

Lösningen används med fördel av de kunder som idag använder Phoniro Care för tid- och insatsuppföljning inom hemtjänst, eftersom man då enkelt kan samla assistanstid från såväl assistenter som hemtjänstpersonal.

Är du nyfiken och vill veta mer?