Tid- och Insatsuppföljning för särskilt boende

Phoniro Care med Tid- och Insatsuppföljning är ett bra val för att enkelt kunna dokumentera och kvalitetssäkra verksamheten inom särskilt boende.

Socialstyrelsens nya författning för år 2015 skärpte kraven på individuell bedömning och uppföljning på insatsnivå. Författningen skärper även kraven på att boendet säkerställer en bemanning som motsvarar behovet av de insatser som ska utföras. Detta gör att många idag efterfrågar ett enkelt verktyg för insatsuppföljning inom särskilt boende.

Phoniro Care är ett mycket flexibelt system som kan anpassas för olika behov och inom särskilt boende används idag systemet på flera olika sätt. Normalt används den digitala pennan för dokumentation och uppföljning inom särskilt boende. Men det är också möjligt att i samma system istället använda en mobiltelefon. En del kommuner väljer att enbart föra den löpande dokumentationen med den digitala pennan för att enkelt dokumentera löpande under dagen. Vid arbetspassets slut överförs den skrivna dokumentationen till Phoniro Care och vidare till verksamhetssystemet.

All information som registreras i systemet är sedan möjlig att använda för att utveckla och följa upp verksamheten. Informationen visas i flera olika standardrapporter men det är även möjligt att ta fram kundspecifika rapporter eller använda analysmodulen om specifik information önskas.

Är du nyfiken och vill veta mer?