Phoniro förvärvar Triator Care AB

Vi är glada över att berätta för dig att Phoniro förvärvar Triator Care AB, ledande leverantör av larmsystem för äldreboenden i sydöstra Sverige. Förvärvet följer på förra årets lansering av Phoniro 6000, nästa generations larmsystem, och stärker ytterligare Phoniros ställning som leverantör för digitaliseringen av äldreboenden. Läs mer här