Phoniro i korthet

  • Sätt på ljud Spela om Förstora

    Vi skapar en innovativ framtid full av möjligheter där tekniken bidrar till ett rikare liv för en åldrande befolkning.

    Vill du vara med på resan?

    Se lediga jobb

Vården står inför stora prövningar. De offentliga resurserna kommer inte att räcka till en växande andel äldre. Personalen inom vård och omsorg måste få arbeta med det som de är bäst på – att vara nära de som behöver vård. Det andra kan vi lösa med teknik. Teknik ska fungera som en hjälp för att resurserna ska räcka längre, ökad trygghet för både anhöriga och personal och inte minst skapa ett rikare liv för våra äldre. Detta är en bärande tanke hos oss på Phoniro.

Sedan 2002 har företaget utvecklats i snabb takt och vi har idag egen utveckling av både hårdvara och mjukvara för välfärdsteknik som bland annat innefattar trygghetslarm, e-tillsyn, digital nyckelhantering och tid- och insatsuppföljning. Merparten av våra lösningar är utvecklade och tillverkade i Sverige. I samarbete med partners som till exempel Tieto och Pulsen levererar vi systemlösningar integrerade med kundernas verksamhetssystem.

Våra lösningar finns i 200 av Sveriges kommuner och totalt görs mer än 85 miljoner hemtjänstbesök varje år med stöd av våra lösningar. Sedan 1 februari 2018 ingår Phoniro som en egen enhet i ASSA ABLOY Global Solutions som är en global verksamhet. Förutom Sverige, har vi även kontor i Holland, Danmark, England och USA …..och vi har bara börjat vår resa.

Tillsammans skapar vi ett rikare liv för en åldrande befolkning