Pressmeddelande – Phoniro lanserar videobesök för att minska smittspridning inom äldreomsorgen

ASSA ABLOY-ägda Phoniro, har tagit fram en videolösning för digitala tillsynsbesök i syfte att snabbt stötta hemtjänsten i rådande Corona-situation.

I och med utbrottet av Covid-19-pandemin ökade trycket än mer på hemtjänsten att kunna leverera sina tjänster på ett tryggt och säkert sätt. Brukare som bor hemma är i riskgruppen men samtidigt i stort behov av tillsyn. För att lösa problemet lanserar nu Phoniro, som under lång tid levererat välfärdsteknik till äldreomsorgen, en videolösning för tillsynsbesök, Phoniro Videobesök. Med hjälp av videobesök kan hemtjänsten genomföra digitala tillsynsbesök med tvåvägskommunikation och på så sätt minska smittspridningen.

Phoniro Videobesök kan även hjälpa till att bryta en känsla av isolering för brukarna och en högre personalkontinuitet är möjlig då speciell personal kan utses att utföra videobesöken, vilket även det kan leda till ökad trygghet.

Phoniro är sedan tidigare marknadsledande på nattillsyn via kamera. Likt nattillsyns-tjänsten och Phoniros andra tjänster kopplas Phoniro Videobesök enkelt till välfärdsteknik-plattformen Phoniro Care vilket innebär att det går snabbt att komma igång med lösningen.
Med Phoniro Videobesök kan behörig hemtjänstpersonal ringa upp sina brukare via en dator med webbkamera, surfplatta eller smartphone. Gränssnittet i brukarappen är väldigt enkelt och intuitivt samt har stora, tydliga knappar för att svara, avböja och avsluta besöket.

Alla besök loggas så att varje tillsyn kan följas upp vid behov. Inga besök spelas in och ingen obehörig kan ta del av besöken, varken i realtid eller i efterhand. De är dessutom krypterade och säkerheten är mycket hög.

Phoniro videobesök är ett effektivt verktyg för hemtjänsten att frigöra tid och resurser som kan användas för att ge ännu bättre vård och omsorg.

”Vi vet hur hårt pressade hemtjänsten är. Denna lösning är en pusselbit för att säkerställa att brukarna får den tillsyn de behöver utan att riskera smittspridning. Enkelheten i implementationen är en viktig faktor för att snabbt få effekt. ”, säger Pontus Björnsson, VD Phoniro.