Ett bra tillfälle att komplettera Phoniro Care

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som störst. Se fördelningen per kommun här.

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2019 och de kan användas från och med den  27 juni till och med den 31 december 2019.

Sista ansökningsdag: 2019-10-31, se anvisningar här

Så här gå du tillväga

  1. Fyll i blanketten: ”Rekvisition av stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen”
    Blanketten hittar du här på Socialstyrelsens hemsida
  2. Skicka in blanketten till Socialstyrelsen. Adress står på blanketten. Rekvisitionen måste ha kommit in till myndigheten senast den 31 oktober 2019 
  3. Beställ de produkter ni behöver. Se förslagen nedan

Varje kommun ska senast den 28 februari 2020 redovisa till Socialstyrelsen hur medlen har använts enligt ett webbformulär som Socialstyrelsen skickar i december 2019. Läs mer på Socialstyrelsens hemsida.

Förslag på produkter

Digitala lås

Använd gärna bidraget till att utöka med fler digitala lås i er verksamhet. Till hemtjänsten, särskilt boende, fastighetsanläggningar etc.

Läs mer om digitala lås

Medicinskåp

Nyckelfria medicinskåp är också en god investering, där digital teknik hjälper till att effektivisera och säkerställa läkemedelshanteringen.

Läs mer i produktbladet för hemtjänst

Läs mer om produktbladet för särskilt boende

E-tillsynskameror

Att utöka dag- eller nattillsyn med fler digitala kameror hjälper till att trygga tillvaron för många brukare. En bra lösning att lägga sina extra pengar för välfärdsteknik.

Läs mer om E-tillsyn

Vi hjälper gärna till!

Har du funderingar eller frågor på hur du kan komplettera med produkter eller moduler till er befintliga Phoniro Care-lösning så tveka inte att höra av dig. 

Se din säljkontakt här