Tid- och insatsuppföljning

Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Tack vare tid- och insatsuppföljning så säkerställs god kvalitet, strukturerad planering och uppföljning för att skapa trygghet både för dig som brukare, anhöriga och för personalen inom omsorgen.

Hur fungerar tid- och insatsuppföljning?

Tid- och insatsuppföljning är en lösning som har funnits på marknaden i över 10 år och används idag av cirka hundra svenska kommuner. Med tid- och insatsuppföljning så säkerställer hemtjänsten i din kommun att du får den hjälp som du är berättigad till.

Personalen kvitterar sina besök och insatser genom vårt IT-system Phoniro Care. I ett och samma system kan personalen inom hemtjänsten med hjälp av mobiltelefoner kvittera start- och sluttid för sina besök hos dig. De kan även registrera vilken typ av insats som utförs. För att säkerställa att besök och insatser sker hos dig så används en kvittens antingen mot Phoniros digitala låsenhet eller med en personlig etikett som sitter i din bostad.