Tid- & Insatsuppföljning

Registrering och uppföljning av utförda besök och insatser i hemtjänst och särskilda boenden. Används med fördel tillsammans med digital nyckelhantering där upplåsningen också ger en säker kvittens på att besöket registrerats på plats hos brukaren.

Nyttor

  • Brukaren får den omsorg som är bedömd
  • Personalen får stöd i sitt arbete
  • Enkelt att kvalitetssäkra verksamheten

Tid- & Insatsuppföljning – en del av Phoniro Offering