Varför jobba på Phoniro?

Vår vision om att skapa ett rikare liv för våra äldre omfattar även våra medarbetare. Våra medarbetare kan förvänta sig en rättvis behandling och lika möjligheter oavsett ursprung, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning. Vi har en rättvis spelplan med lika villkor och lyfter fram det bästa hos oss alla.

Vi brinner för innovation, teknik och att skapa välfärd i vårt samhälle. Vi trivs med varandra och vi uppmuntras till att vi ska ha trevligt och roligt tillsammans. Vi har alla en viktig roll för att vi ska kunna fortsätta växa och varje medarbetare ser vi som en talang med en förmåga att utvecklas. Att det ska vara roligt att gå till sitt arbete är en bärande tanke hos oss!

Tillsammans skapar vi ett rikare liv för en åldrande befolkning