Välfärdsteknik – en viktig spelare för att bevara livskvalitet för en allt äldre befolkning

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för bland annat äldre personer.

Rätt använd kan ny teknik befria människor från de begränsningar som en åldrande kropp skapar och samtidigt höja livskvaliteten avsevärt.

Enligt SCB beräknas antalet medborgare över 80 år i Sverige att öka med ca 60% fram till 2030. Läs mer på SCB:s hemsida.

Detta kommer kräva mycket mer resurser inom äldreomsorgen. Välfärdsteknik och digitalisering blir viktiga spelare för att lösa denna utmaning, både för att dämpa kostnadsutvecklingen men i än större grad öka tryggheten och livskvaliteten för den allt äldre befolkningen.

Phoniro är en av marknadsledarna inom välfärdsteknik och e-hälsa och vi har under många år hjälpt kommuner att digitalisera sina verksamheter för ökad effektivitet och kvalité.

Med vår långa erfarenhet och innovativa lösningar för digitala lås, larm, digital nattillsyn och tid- och insatsuppföljning skapar vi dessutom integritet, trygghet, frihet, rättvisa och delaktighet för många äldre.

Det är vi riktigt stolta över.

Välfärdsteknik höjer livskvaliteten för äldre