Phoniro Care
– Digital nøkkelhåndtering

Allerede i 2004 utviklet vi nøkkelfri lås for hjemmets tjeneste. I dag har vi mer enn 125 000 digitale låser på markedet. Vi tilbyr digital nøkkelhåndtering til et total nøkkelfritt miljø til både hjemmetjeneste og omsorgsboliger. Med låseanordninger til brukerens dør i hjemmet, bygårder, søppelrom, boder, vaskerom og til dører i omsorgsboliger. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.

100% nøkkelfri!