Phoniro Care
– Digital nøkkelhåndtering

Allerede i 2004 utviklet vi nøkkelfri lås for hjemmets tjeneste. I dag har vi mer enn 125 000 digitale låser på markedet. Nøkkelfri hjemmepleje eller et nøkkelfritt miljø i ulike typer pensjonister. Vi tilbyr også nøkkelfrie medisinske skap for sikker behandling av stoffer.